Біздің қызметіміз

Өнертабыстар мен пайдалы модельдерді патенттеу
Тауар таңбалары
Тауарлар шығарылған жерлердің атаулары, географиялық көрсеткіштер
Өнеркәсіптік үлгілерді (дизайндарды) патенттеу
Селекциялық жетістіктерді патенттеу
Келісім-шарттарды жасау және тіркеуге көмек көрсету
Авторлық құқықтарды тіркеу (ЭЕМ-ге арналған бағдарламаларды қоса алғанда, авторлық құқық туындыларының барлық түрлері)
Қорғау және дау айту
Зияткерлік меншік объектісін коммерцияландыру стратегиясын әзірлеу